Raksti

Ceļu būve un uzturēšana, ceļu tehnikas noma

Satiksmes organizācijas shēmas

Lai satiksme norisinātos korekti veicot jebkāda veida būvdarbus, nepieciešams izstrādāt un saskaņot satiksmes organizācijas shēmas. Tajās iekļauj tādus objektus kā ceļazīmes, ceļu apzīmējumus un luksoforus.

Satiksmes organizācijas shēmās paredzēta ceļazīmju un vertikālo ceļu apzīmējumu izgatavošana, uzstādīšana un dažādu materiālu (krāsa, aukstie un termoplastikāti) horizontālo apzīmējumu uzklāšana. Tāpat satiksmes organizācijas shēmās iekļauj luksoforu objektu būvniecības projektus.

Satiksmes organizācijas shēmas ir būtiski izstrādāt ceļu remontdarbu laikā. Projektā norāda pagaidu satiksmes organizācijas shēmu, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku satiksmi, netraucējot remontdarbu veikšanas procesam un nokļūstot vajadzīgajā vietā bez pārlieku lielas laika tērēšanas.

Satiksmes organizācijas shēmu izstrādes procesā ņem vērā satiksmes ierobežojumus, transporta plūsmas organizāciju, kā arī citus organizatoriskos vai drošības pasākumus.

Asfaltbetona seguma remonts

Asfaltbetona segums tiek izmantots dažādās izbūves vietās, piemēram, ielām, šosejām, skrejceļiem, stāvlaukumiem un sporta laukumiem. Pēc izbūves nepieciešams regulārs asfaltbetona seguma remonts.

Asfaltbetona seguma remonts jeb bedrīšu remonts tiek veikts, izmantojot asfalta masu, bitumena emulsiju un šķembiņas. Tādā veidā tiek panākta segumā radušos bedrīšu aizdarīšana. Bedrīšu remonts sniedz iespēju panākt remontētās vietas minimālu līmeņa atšķirību no pamata ceļa klātnes, tā nodrošinot nemainīgu braukšanas komfortu. Bedrīšu remonts ir ikgadējs steidzams mērs stipri nolietoto asfaltēto ceļu sakārtošanai pēc ziemas perioda, nodrošinot ceļu turpmāku lietošanu.

Asfaltbetona seguma remonts iekļauj sevī arī visa veida ceļa un ietves bortakmeņu uzstādīšanu, nomaiņu vai izlīdzināšanu. Papildus tiek veikta aku vāku, kapju, lūku uzstādīšana un to remonts.

Asfaltbetona seguma remonts iedalāms daļējā vai pilnīgā rekonstrukcijā. Daļēja rekonstrukcija paredz daļēju esošo ceļa segas nojaukšanu, bituminēto slāņu pilnīgu nojaukšanu vai samaisīšanu ar esošo pamatu, savukārt pilnīga rekonstrukcija paredz pilnīgu esošās segas nojaukšanu, pēc kā tiek izveidota jauna ceļa sega.

Ceļu būves tehnikas noma

Ceļu būves tehnikas noma ir pieejama ražošanas uzņēmumiem un privātpersonām. Ceļu būves tehnikas parks tiek pastāvīgi atjaunots un modernizēts.
Ceļu būves tehnikas nomas piedāvājumā ietilpst asfalta termokonteineri, iekārta bedrīšu remontam un kompaktiekrāvējs.

Pieejamie asfalta termokonteineri ir vienkameras termokonteineris ar 8 t ietilpību un divkameru termokonteineris ar 14 t ietilpību.

Bedrīšu remontam paredzētajā iekārtā tiek izmantotas šķembas un bituma emulsija.

Ceļu būves tehnikas noma piedāvā kompaktiekrāvēju BOBCAT.