CEĻU BŪVE

Veicam ceļu, trotuāru, daudzdzīvokļu namu, privātmāju un citas nozīmes ēku pagalmu, stāvlaukumu, piebraucamo ceļu asfaltbetona seguma izbūvi vai tā remontu.

Savā darbībā mēs stingri ievērojam Latvijas Republikas normatīvajos aktos reglamentētās prasības un tehniskās specifikācijas attiecībā uz būvdarbu un uzturēšanas darbu kārtību, tehnoloģiju, materiāliem un kvalitātes kontroli. 

Lai ceļa segums ilgstoši saglabātu savas kvalitatīvās īpašības, būtiski ir ņemt vērā arī klimatiskos apstākļus – ceļu seguma remontdarbus ieteicams veikt siltā un sausā laikā, ko vienmēr atgādinām arī saviem klientiem.

CEĻU BŪVES PAKALPOJUMI

  • Ceļa segas konstrukcijas atsevišķu elementu atjaunošana komfortabliem un drošiem braukšanas apstākļiem – bedrīšu un plaisu aizpildīšana, izmantojot asfalta masu, bitumena emulsiju un šķembas;
  • Pilna ceļa segas konstrukcijas atjaunošana;
  • Visa veida bruģa (dabīgā akmens, betona bruģa) seguma būvniecība un remonts;
  • Ceļu un trotuāru apmaļu uzstādīšana, nomaiņa, izlīdzināšana;
  • Kanalizācijas aku, lūku uzstādīšana un remonts;
  • Teritorijas labiekārtošana pēc ceļu izbūves un remontdarbiem – uzkopšana, grunts atjaunošana, zāles stādīšana;
  • Nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar mūsu partneruzņēmumiem, tiek veikta arī inženierkomunikāciju nomaiņa, kas būtiski palielina ceļa segas konstrukcijas ekspluatācijas laiku;
  • Ziemas periodā – ceļu un laukumu attīrīšana no sniega un sniega izvešana, ceļu un laukumu kaisīšana ar sāls/smilts maisījumu.