Satiksmes organizācija

Pirms jebkuru remontdarbu uzsākšanas – obligāta prasība ir detalizēta satiksmes organizācijas shēmu izstrāde.

Pirms jebkuru remontdarbu uzsākšanas – vai tā būtu ceļu būve, ārējo inženiertīklu izbūve vai atjaunošana, ēku nojaukšana vai celtniecība – obligāta prasība ir detalizēta satiksmes organizācijas shēmu izstrāde ar visu riska faktoru izvērtēšanu. Tādējādi tiek garantēta satiksmes dalībnieku – transporta vadītāju un gājēju – drošība gan būvdarbu laikā, gan arī pēc to noslēguma.

Lai nodrošinātu efektīvāku, drošāku satiksmi un vienlaikus būtu iespējams netraucēti veikt visus nepieciešamos remontdarbus, SIA „RC Traffic” kompetentie speciālisti ar ilggadēju pieredzi:

  • operatīvi sagatavos jebkuras sarežģītības pakāpes satiksmes organizācijas shēmas, stingri ievērojot valsts likumdošanas prasības, tehniskās specifikācijas un ekspluatējamās vides īpatnības, kā arī veiks to saskaņošanu ar atbilstošajām valsts iestādēm;
  • veiks ceļa zīmju, vertikālo ceļa apzīmējumu izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī horizontālo apzīmējumu uzklāšanu ar krāsu, termoplastu, auksto plastikātu un citiem materiāliem;
  • sniegs profesionālas konsultācijas par satiksmes organizācijas optimizāciju, kā arī novērtēs jau izstrādāto shēmu pareizību.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS PAKALPOJUMI

Horizontālais ceļu marķējums

Luksoforu objektu būvniecība

Luksoforu objektu būvniecība

Satiksmes organizācijas projekti

Satiksmes organizācijas projekti